Fritt drivmedel

Ett sätt att uppmuntra föraren att använda egen bil i tjänsten och samtidigt göra denna hantering mer funktionell är att företaget tillhandahåller den anställde ett drivmedelskort. Kortet kan gälla för drivmedel, tvätt och bilvårdsprodukter, som sedan faktureras företaget. Drivmedelskortet är personligt och ska endast användas för den bil som den är avsedd att användas för och får inte användas för tankning av annan bil. Vid byte av bil ska nytt kort beställas via bilansvarig. Bränsleokrtet ska inte användas om föraren kör en hyrbil. Samtliga inköp registreras på ett särskilt konto för varje kort och förare. Redovisning till föraren sker en gång per kvartal. Vid eventuella fel eller missförhållanden ska föraren då kontakta bilansvarig. På motsvarande sätt tar företaget kontakt med föraren för klargörande, om eventuell onormal förbrukning registreras. Förlorat drivmedelskort anmäles direkt till kontoförande bolag och bilansvarig på företaget, som beställer nytt kort. Fritt drivmedel är att betrakta som en löneförmån, varför företaget ska dra preliminär skatt för denna förmån och betala sociala avgifter. I policyn ska anges för hur lång årlig körsträcka som skatten baseras på. Efter årets slut ska föraren kunna redovisa hur många mil som är privat respektive tjänstekörning. Vid tjänstledighet, långvarig sjukdom eller annan frånvaro som överstiger till exempel tre månader samt vid anställningens slut, ska drivmedelskortet återlämnas till bilansvarig sönderklippt i två eller flera läsbara delar.

Tillbaka