Fritt drivmedel, privat bil

Även om föraren kör egen bil i tjänst, kan företaget betala förarens bränslekostnader, exemelvis genom att företaget tillhandahåller drivmedelskort. Förutom bränsle får kortet användas vid betalning för tvätt, lampor, olja, bilvårdsprodukter och annat som har med bilens funktion att göra. En stor fördel för företaget är att momsen på bränslet och andra kostnader för bilen är avdragsgilla. Naturligtvis är fritt bränsle för privat bruk en beskattningsbar förmån. Storleken på denna förmån beräknas genom att milkostnaden multipliceras med antalet körda privatmil. Även andra inköp, som kan hänföras till privat nyttjande, är beskattningsbart. Om företaget betalar bränsle endast för tjänstekörning är den totala ersättningen upp till 18,50 kronor per mil skattefri för både företaget och föraren. Om företaget däremot betalar all bensin åt föraren är värdet på hela ersättningen beskattningsbar. Eftersom föraren då inte haft någon kostnad för tjänstekörningen har han inte heller rätt att göra något avdrag.

Tillbaka