Frånvaro, Förmånsbil

I policyn anges efter hur lång frånvaro förarens rätt att använda förmånsbilen upphör - exempelvis 3 månader - och under vilka omständigheter. Ska frånvaro på grund av föräldraledighet, militärtjänst, sjukdom, ledighet för vård av barn och annan tjänstledighet medge samma möjligheter att använda bilen privat på företagets bekostnad som vid tjänstgörning? Kanske ska det finnas en karenstid från när företaget uppmanar föraren att lämna in bilen tills bilen ska vara inlämnad, kanske är denna karenstid olika lång beroende på orsaken till frånvaron. De allra flesta förmånsbilar disponeras av heltidsanställda, varför reduktion av arbetsgraden till exempelvis högst 80 procent av heltid inte berättigar till förmånsbil. Eventuella undantag ska kunna beslutas av policyansvarig.

Tillbaka