Frånvaro, Egen bil i tjänst

Vid frånvaro med egen bil i tjänst, utgår självklart ingen milersättning om inga tjänstemil avverkas. Vad som däremot bör regleras i bilpolicyn, är vad som händer om även en fast ersättning förekommer.

Tillbaka