Försäkringar och självrisker

Samtliga bilar i företaget bör försäkras i ett bolag via en samlingsförsäkring med självriskeliminering. I policyn bör storleken anges på denna och övriga uppgifter som är bra för föraren att ta del av. I policyn ska ställning tas till vilken form av försäkring som ska tecknas: trafik, hel- eller halvförsäkring, tilläggsförsäkringar och eventuellt övertagande av bonus från föraren. I händelse av olycka i tjänst svarar företaget för självrisken under förutsättning att vårdslöshet, uppsåt, olovlig körning, rattonykterhet/fylleri ej förekommit. I händelse av olycka på fritid och på resa till och från arbete, svarar den anställde själv för självrisken, maximalt ett visst angivet belopp. Om det krävs ersättningsbil vid skada, står företaget för denna om reparationstiden överstiger en viss angiven tidsrymd.

Tillbaka