Försäkring, utvärdering

Förutom själva försäkringsupplägget, innehållet, som skiljer sig mellan olika bolag, kan skillnad i premien uppnås genom olika bonus och självrisk. Ett sätt för bolaget att pressa premien är att höja självrisken, som ofta anges i procent av basbelopp. Vid en ökning av självrisken från 10 till 20 procent av basbelopp kan premien ändras med ca 500-1000 kr för en helförsäkring. För en privatperson kan det vara svårt att se nyttan av att ta en sådan risk, men för en koncern med flera hundra bilar finns här pengar att tjäna. Men vid värderingen av försäkringen måste alla dessa tre delar räknas in - självrisk, premie och bonus. Det finns andra sätt för företaget att sänka kostnaderna än höjd självrisk. Ett exempel är att plocka ut enskilda bilar ur upphandlingen, exempelvis dyra modeller eller extra skadedrabbade förare som drar upp snittkostnaden för vagnparken. Andra sätt kan vara att arbeta med skadeförebyggande åtgärder på företaget, kanske låta förarna själva betala självrisken eller få del av vinsten om företaget får en minskad försäkringkostnad.

Tillbaka