Försäkring, upphandling

I varje försäkringsupplägg finns en årlig huvudförfallodag, då samtliga försäkringar mellan bolaget och kunden kan sägas upp. Då har företaget möjlighet att byta försäkringsbolag, men knappast någon annan gång under året. För företag med minst 10-15 tjänstebilar eller fler kan det vara lönt att låta en mäklare titta på bilförsäkringarna. Vid upphandlingen får försäkringsmäklaren en fullmakt att gå in i nuvarande försäkringsbolags avtal, titta på skadestatistik och så vidare. Mäklaren tar in anbud från minst 3 olika försäkringsbolag. Sedan påbörjas en genomgång och värdering av anbuden. För mindre företag kan det vara lönt att titta på bilförsäkringar tillsammans med andra försäkringslösningar, medan det större företaget kan tjäna på att förhandla om bilarna separat.

Tillbaka