Försäkring, ersättningsregler

Ersättning lämnas med ett belopp som högst motsvarar skadan. Värdering av skadan sker genom att försäkringsbolaget anvisar om och var bilen ska repareras. Vid eventuell kontant ersättning beräknas ersättningen från bilens värde i allmänna bilhandeln omedelbart före skadetillfället. Försäkringsbolaget bekostar inte förbättringar eller förändringar som görs i samband med att skadan repareras. Man lämnar inte heller ersättning för eventuell värdeminskning efter reparation av skadan.

Tillbaka