Försäkring, bil

Alla bilar måste trafikförsäkras för att få köras på svenska vägar. Dessutom täcks de flesta nya bilar av en vagnskadegaranti, annars går det att teckna en motsvarande försäkring. Om företaget leasar sina bilar måste de helförsäkras. Helförsäkring består av trafik-, vagnskade- och delkaskoförsäkring. Leasingbolagen kan erbjuda mycket förmånliga försäkringar i leasingupplägget. För större företag, från 100 fordon och uppåt, finns dock möjlighet för företaget att pressa försäkringskostnaden om man separerar leasing och försäkring vid upphandlingen. Ytterligare besparingar kan uppnås via olika specialupplägg. Försäkringserbjudandena liknar varandra vad gäller själva upplägget, medan villkoren kan skilja sig mellan de olika försäkringsbolagen. Viktigast att se upp med är självrisken, särskilt vad gäller stöldförsäkringen, som inte heller alltid täcker all extrautrustning på bilen.

Tillbaka