Förordning

Enligt svenska förhållanden är förordningar regler som regeringen beslutar utan riksdagens medverkan. Förordningar kan till exempel reglera de statliga myndigheternas arbete. I allmänhet innehåller inte förordningar regler som direkt berör medborgare. Sådana regler kräver istället att riksdagen beslutar om en lag.

Tillbaka