Förmånslån

Förmånslån är ett av företaget förmedlat lån till föraren på grund av dennes tjänsteställning eller behov av bilen i tjänsten. Föraren ansöker om lån hos administrativt bilansvarig. För att stimulera förare med egen bil i tjänsten att använda ändamålsenliga bilar för tjänstekörningen tillhandahåller företaget ett lån om maximalt ett visst angivet belopp i kronor eller basbelopp. Utbetalning sker via externt eller internt finansbolag, alternativt företagets egen kassa, till förarens lönekonto eller direkt till säljaren av bilen. Räntan anges som procentsats av det icke amorterade beloppet per år. Vanligt är att företaget subventionerar räntan, ibland så att förarens räntekostnad är lika med noll. Då uppstår en förmån motsvarande storleken på den subventionerade räntan. Amorteringsplan överenskommes mellan föraren och administrativt bilansvarig på företaget. En maximal kredittid bör anges i avtalet. Om föraren lämnar företaget upphör eventuell räntesubvention och en normal ränta debiteras föraren. Möjlighet bör också finnas för föraren att göra en slutamortering på resterande skuld och alltså köper ut bilen. Ibland kan det vara den bästa lösningen att alla ekonomiska transaktioner mellan företag och förare upphör med anställningen.

Tillbaka