Förmånsbil, Policy

Vad gäller förmånsbil är det vanligt att personer i ledningsgruppen, andra högre chefer samt säljare och servicepersonal erbjuds denna lösning. Ofta får förarkategorier olika ekonomiska förutsättningar, just beroende på befattning och behov av bilen i tjänsten. Mest fördelaktiga villkor erbjuds toppchefer och långkörare i tjänsten, minst fördelaktiga erbjudanden får mellanchefer med ett litet behov av bilen i tjänsten. Erbjudandet gör klart dels vilken bil den anställde kan välja med utgångspunkt från pris, modell och/eller utrustning, dels hur mycket den anställde måste betala till företaget, för att få nyttja bilen privat, i form av ett löneavdrag. Ett exempel kan vara: säljare och servicepersonal med en förväntad körsträcka om mer än 1 000 (3 000) tjänstemil (privatmil) per år erbjuds en förmånsbil (räntefritt lån) till ett maximalt inköpspris om 5 basbelopp (250 000 kr) inklusive (exklusive) extrautrustning. För privat körning utgår ett löneavdrag om 1,2 procent av bilens köpeskilling (2 000 kr) per månad.

Tillbaka