Förhöjd avgift eller Down payment

Förhöjd avgift tillämpas ofta i kampanjsammanhang, vid inbyte av bil eller osäkerhet om bilens värde av leasegivaren. Förhöjd avgift, som oftast är den första avgiften, kan benämnas som en första amortering av återstående skuldbelopp. Förhöjd avgift kan vara till stor fördel för leasetagaren då den återstående skulden minskas direkt, och därmed den totala räntekostnaden, och om kontraktet måste brytas är den återstående skulden bättre anpassad till bilens verkliga värde. Avgiften medför en belastning på företagets resultaträkning, dvs minskad vinst. Enligt praxis periodiseras större förhöjda avgifter så att de ej ska belasta ett års resultat, utan åtminstone två år.

Tillbaka