Företagsbilar

Bilarna i bilpool och bruksbilar samt company car ska användas i tjänsten för transport av behöriga förare samt deras utrustning och varor till och från olika förrättningar. Gemensamt för dessa bilar är att de endast får användas i tjänsten, om inte annan överenskommelse görs mellan företag och förare. Bruksbil och company car får även användas mellan övernattningsplats och förrättningsplatsen. Samt, om förrättningen ej medför övernattning, mellan bostaden och förrättningsplatsen.

Tillbaka