Finansiering

Finansiering av bilen är företagets största kostnad vid tillfredställandet av bilbehovet. Företaget kan finansiera sitt bilinnehav via leasing från bilhandel eller eget alternativt fristående finansbolag, lån från bank eller från egen kassa. Samma finansieringsmöjligheter finns om den anställde föraren ska tillfredsställa företagets transportbehov, med lite annorlunda ekonomiska förutsättningar. Vid finansiell eller fullserviceleasing är det viktigt att klargöra hur räntan regleras. Är den fast, knyts den till statsskuldväxel, Stibor eller kanske ”allmänna ränteläget”? Det sistnämnda alternativet rekommenderas ej.

Tillbaka