Filialnummer

Filialnummer används som ett undernummer till organisationsnumret, när man vill ha information från myndigheterna till annan adress än den adress som organisationsnumret har. Detta är väldigt användbart om man exempelvis har lokalkontor på annan ort än huvudkontoret, för att exempelvis få kontrollmärke/skattemärke till rätt ställe på en gång. Beställning av filialnummer görs hos bilregistret. Försäkringsbolaget ska informeras om vilka filialnummer som tilldelats organisationsnumret, för att fordonen ska bli rätt försäkrade.

Tillbaka