FFV

Flexbränslebilar, Flexible Fuel Vehicle, kan köras på både ren bensin, ren etanol och alla blandningar däremellan.

Tillbaka