Fast milersättning

Modellen med en fast månatlig ersättning, oavsett körsträcka, är vanligast i små företag som vill minimera sin administration och kontroll. Ersättningen bygger på ett antaget antal körda tjänstemil per månad eller år. Någon hänsyn tas sällan till faktiskt antal körda mil. Korrigering kan dock ske kontinuerligt. Denna modell är på gränsen till vad som är tillåtet, en gråzonslösning. Det är direkt olagligt, om inte någon faktisk redovisning av körsträckan görs eller om föraren inte skattar för hela beloppet. Företaget får nämligen ersätta föraren med endast 18,50 skattefria kronor per mil, överskjutande belopp är beskattningsbart. Körjournal ska därför föras regelbundet, precis som vid alla andra milersättningslösningar. Avstämning med företaget ska ske ofta, så att inte misstanke om oegentligheter kan uppstå hos Skatteverket. Med hänsyn till ovanstående brasklappar avråder vi från att över huvud taget använda denna milersättningsmodell.

Tillbaka