Extrautrustning

Extrautrustning är ur beskattningshänseende all utrustning som har med bilens funktion att göra, men som inte ingår i det pris generalagenten lämnar till Skatteverket och som hamnar i nybilsprislistan. Även standardpaket - GL, GTi etc - räknas som extrautrustning och ska beskattas som sådan, liksom säkerhets- och miljöfrämjande utrustning. Elektronisk körjournal är dock inte beskattningsbar extrautrustning. Andra undantag är: alkolås, mobiltelefon och hands-free, kommunikationsutrustning,vinschar, lyftdon eller liknande och handikapputrustning. Vid beräkning av förmånsvärdet skall anskaffningspriset av samtlig extrautrustning läggas till bilens listpris. Många bilmodeller i Skatteverkets nybilsprislista finns med flera olika utrustningspaket. Om något pris inte finns specificerat för extrautrustning ska inköpspriset, eller marknadsvärdet, användas. Extrautrustning som finns värderad som paket i prislistan kan beskattas till paketvärdet och inte de separata värdena på respektive del av paketet. Detta gäller om det kan styrkas att paketet sålts på den öppna marknaden, och inte till enstaka kunder. Extrautrustning får alltså inte värderas lägre än marknadsvärdet, dvs vad privatkunder kan få betala för samma utrustning. Även om företaget kan få göra momsavdrag för en del inköpt extrautrustning ska momsen inkluderas när förmånsvärdet på extrautrustningen beräknas. Ur beskattningshänseende spelar det inte någon roll när extrautrustningen har tillförts - vid leverans av bilen eller därefter. Det gäller även begagnad utrustning, som ska värderas efter marknadsvärdet för ny utrustning. Undantag är dock 10 år gamla och äldre bilar, där extrautrustningen inte ingår i beräkningen, om också den är 10 år gammal. I den beskattningsbara extrautrustningen ingår också monteringskostnader och material för montering. Vid köp av begagnad bil som förmånsbeskattas kan värdet på extrautrustningen definieras separat på fakturan. Det beloppet blir då beskattningsbart, i stället för extrautrustningens nypris, som läggs ovanpå det beskattningsbara nybilspriset. Ett intyg från säljaren om extrautrustningens begagnade värde kan vara bra. Rabatter är vanligt inom bilhandeln, även vad gäller extrautrustning. Beräkningen av förmånsvärdet för själva bilen baseras på listpriset, där har eventuella rabatter inte någon inverkan. Det betyder dock inte att förmånsvärdet på extrautrustningen kan minskas genom att övervältra hela rabattbeloppet på extrautrustningen. Istället ska endast den del av den totala rabatten som kan hänföras till extrautrustningen, ibland ett procentuellt likvärdigt belopp, minska det förmånsgrundande värdet på extrautrustningen.

Tillbaka