Euro NCAP

Euro NCAP är en sammanslutning av europeiska myndigheter och organisationer inom trafikområdet. Euro NCAP genomför oberoende krocktester för att bedöma säkerheten i och utanför bilarna. Bilar som testas kan få mellan en och fem stjärnor. Krocktester sker i kategorierna vuxenskydd, barnsäkerhet, fotgängarskydd samt säkerhetssystem som hjälper föraren att undvika en olycka. Sedan 2001 får de bilar som har bältespåminnare extra poäng.

Tillbaka