EU-rätt

EU-rätt är ett samlingsbegrepp för EU-medlemsländernas gemensamma regelverk. EU-rätten gäller före nationell lag. I EU-rätten ingår: De grundläggande fördragen EU-förordningar EU-direktiv och andra rättsakter från EU:s institutioner EU-domstolens rättspraxis Avtal mellan EU och länder utanför EU.

Tillbaka