EU-domstolen

Europeiska unionens domstol har två huvudsakliga uppgifter: Döma i tvister mellan EU-medlemsländer och EU:s organ. Tolka EU-rätten. Under EU-domstolen finns en domstol, tribunalen, som dömer i mål som rör enskilda personer och företag. Dessa domar kan överklagas till EU-domstolen.

Tillbaka