ETBE

Etyltertiärbutyleter, ETBE, blandas in i bensin för att minska avgasernas miljö- och hälsofarlighet. Det framställs ur etanol, och om etanolen är biobaserad är även ETBE:n skattebefriad. Vid framställning av ETBE används isobuten som råvara, och eftersom tillgången på isobuten är begränsad kommer ETBE med största sannolikhet bara att användas som inblandningsbränsle.

Tillbaka