Ersättningsbil

För förare med behov av bilen i tjänsten är det viktigt att kunna förflytta sig även om bilen är på service, behöver reparation, är skadad eller liknande. Detta behov kan även finnas privat. Då krävs en ersättningsbil. Vid försäkringsskada är det enkelt att tillämpa försäkringsbolagets regler, om inget annat har överenskommits. Vid fall då ”icke försäkringsmässigt stillestånd” uppstår bör företaget ha förhandlat fram ett ramavtal med lämpligt hyrbilsföretag. Ett alternativ är att främst använda bil som finns inom företagets bilpark, exempelvis poolbilar. I policyn bör anges efter hur långt stillestånd - i timmar, dagar eller veckor - som föraren äger rätt till ersättningsbil på företagets bekostnad och hur bilen får användas i tjänsten och privat. Här är det möjligt att göra skillnad på olika förarkategorier, till exempel fältpersonal och ”innesittare”.

Tillbaka