En individuell policy

Förutsättningarna är olika för alla företag. Se bara på parametrar som bransch, organisation, antalet anställda, bilbehovet, den ekonomiska situationen, antalet arbetsställen och så vidare. Det gör att också förutsättningarna för att upprätta en bilpolicy är olika. Den lösning som fungerar på AB Sälj och Köp fungerar oftast inte för AB Köp och Sälj. Att kopiera ett annat företags bilpolicy är därför inte att rekommendera. Visst kan det vara bra att veta hur innehavet ser ut hos kollegor - och konkurrenter. Men använd inte deras lösningar. Det kan leda till onödigt kostnadsläckage och andra missförhållanden, som kan bli dyra i slutändan. Att bygga en ny eller att miljö- och säkerhetsanpassa en befintlig bilpolicy kan ta lång tid, från det inledande planeringsstadiet tills alla åtgärder har nått full effekt ute i organisationen. Detta kan skapa oro i företaget, på grund av dels att nya riktlinjer dröjer och dels att dess effekter kan påverka somliga förares ekonomi och bilinnehav. Policyn kan ange till exempel att förmånsbilister med kort körsträcka i tjänsten ska erbjudas en buy out, där företaget betalar för att dra in förmånsbilen. Eller att den förare som kör långt med den egna bilen i tjänsten mot en förhållandevis fördelaktig milersättning, i fortsättningen ska köra förmånsbil av ett av företaget bestämt märke - kanske mot ett löneavdrag. Detta är bara två exempel på förändringar, som kan uppfattas negativt av förarna, men som ger företaget ett mer effektivt bilinnehav. Ofta kan varken förarnas eller företagets önskemål tillfredsställas fullt ut, eftersom intressena inte alltid är de samma. Föraren vill maximera sin personliga ekonomiska nytta, medan företaget vill maximera sin ekonomiska nytta. Sällan mötas de två. Ambitionen med en bilpolicy bör ändå vara att sträva efter en win win-situation, som båda parter kan vara nöjda med. Att faktiskt uppnå detta, det är en annan sak.

Tillbaka