Elektronisktstyrda luftspjäll

De optimerar bilens aerodynamiska egenskaper genom att automatiskt justera luftflödet till kylaren beroende på motorns behov av kylning, vilket ger en lägre förbrukning.

Tillbaka