Elektronisk körjournal

En elektronisk körjournal är en enhet som kopplas in i bilen. Den registrerar automatiskt samtliga körningar, både privata och tjänstekörningar. Det finns modeller som markerar om körningen är privat eller tjänstekörning. Det finns också modeller som ger information om den faktiska drivmedelsförbrukningen. Detta kan vara viktig information t.ex. om bilen har högre bränsleförbrukning på tjänsteresorna än vid privatkörningen. Elektronisk körjournal räknas inte som sådan extrautrustning som höjer bilförmånvärdet. En elektronisk körjournal som bygger på GPS-teknik kan vara integritetskränkande enligt beslut av Datainspektionen. En arbetsgivare som vill använda sig av sådan teknik kan därför behöva samtycke från berörda anställda.

Tillbaka