Elbil

Elbilens prestanda är fortfarande begränsad jämfört med en konventionell bil, trots det kan den vara ett bra alternativ som stadsbil, även ekonomiskt. I en del fall kan det till och med vara billigare för företaget att använda elbil. De som professionellt sysslar med elbilar hävdar exempelvis att servicekostnaden för en elbil bara är hälften så stor som för motsvarande bensinbil, eftersom elmotorn har mycket färre rörliga delar som kan gå sönder. Batterierna kan laddas under natten för att pressa bränslekostnaderna. Bilarnas prestanda skiljer sig något beroende på modell och körsätt, men det normala är att bilarna klarar knapp motorvägsfart och att de kan köras 5-10 mil på en laddning. Därefter måste batterierna laddas upp, vilket görs genom att bilen med hjälp av en sladd ansluts till ett jordat eluttag. En full uppladdning tar cirka 8 timmar. Elbilar har flera fördelar, jämfört med vanliga bensinbilar. Förutom att elbilen är tyst och utsläppsfri är bränslekostnaden extremt låg. Elfordonen är dessutom smidigare än vanliga bilar i stadstrafik, eftersom elbilar ofta får använda kollektivfiler och parkera gratis. Elbilen är också ett ypperligt sätt att marknadsföra sitt företag. Förutom att elbilen i sig är miljövänlig, är den också en utmärkt symbol för ett företags vilja att miljöanpassa sig. En elbil med företagets logotyp på är i princip en rullande reklamskylt för företaget, och troligen kan satsningen även ge positiv uppmärksamhet i media. Att synas tillsammans med en elbil ger automatisk goodwill, och därför finns det goda möjligheter att få subventioner och sponsring till företagets elbilar. Elbilens svaga punkt är idag batterierna. Batteripaketet i en elbil väger ofta omkring 300 kilo. Trots detta räcker elbilens prestanda inte till för långfärder eller hård motorvägskörning. De elbilar som finns att köpa idag kan köra maximalt tio mil på en uppladdning. Sedan måste sladden in i väggurtaget igen. Detta innebär självklart en kraftig begränsning, jämfört med bensinbilen. Ytterligare ett problem med elbilarna är att de oftast är väsentligt dyrare än motsvarande bensin- och dieselbilar. Eftersom elbilarna än så länge är ovanliga finns det ett flertal ekonomiska frågetecken när det gäller elbilskalkylen. Till exempel är det svårt att förutsäga andrahandsvärdet för en elbil och även driftssäkerheten och batteriernas livslängd kan vara svåra att känna till på förhand. De flesta elbilar är också betydligt dyrare i inköp, medan driftskostnaderna (i synnerhet bränslekostnaden) för elbilen är avsevärt lägre. Det finns sålunda flera osäkerhetsfaktorer när det gäller inköp och användning av elbilar. Men lyckligtvis finns det också metoder för att komma runt problemen. En säker elbilsaffär grundar sig på att företaget ser till att elbilsleverantören tar ansvar för de kostnader som är svåra att förutsäga. Detta kan till exempel ske genom ett leasingförfarande, där företaget också förhandlar fram ett garanterat restvärde för elbilen. Detta gör det möjligt för företaget att överblicka de fasta kostnaderna för elbilsinnehavet, och dessutom är det elbilslevearantören som får ta smällen om bilens andrahandsvärde sjunker kraftigare än beräknat.

Tillbaka