Egen bil i tjänst

Att föraren tillhandahåller den egna bilen för företagets transportbehov är vanligt. Det är till och med betydligt vanligare än förmånsbil. Sammanlagt får uppemot 1,5 miljoner svenskar ersättning av företag för att de någon gång under året använder den privata bilen i tjänsten. Ett mycket stort antal förare använder den egna bilen i tjänsten mer än 600 mil per år. Vid så omfattande tjänstekörning kan bilen börja betraktas som ett arbetsredskap, där företagsbil är ett alternativ. Om tjänstekörningen uppgår till mellan 1 700 och 2 000 mil per år eller mer, är det oftast mer fördelaktigt för företaget att tillhandahålla förmånsbil i stället för att betala milersättning. Men det kan vara svårt att övertyga förarna om att även de kan tjäna på en sådan lösning. Fördelarna med egen bil i tjänst är att någon förmånsbeskattning inte förekommer och att vanlig skatt belastar endast den ersättning som överstiger 18,50 kronor per tjänstemil. För företaget inskränker sig kostnaderna endast till tjänstekörningen, övriga kostnader belastar föraren. Detta gäller om företaget inte väljer någon kompletterande metod som förmånslån, fritt drivmedel eller till och med en kombination av flera av dessa modeller.

Tillbaka