E85

I Sverige används inte ren etanol som bränsle för personbilar. Istället tankas bilarna med en etanolblandning som kallas E85, som består av 85 procent etanol och 15 procent vanlig bensin. Vintertid ökas bensininblandningen till 25 procent.

Tillbaka