DME

DME, Dimetyleter, är en färglös gas som kan användas som bränsle i dieselmotorer. DME kan framställas ur både biogas och naturgas. Idag används DME framförallt som drivgas i sprayburkar.

Tillbaka