Diversifierad amortering

Så kallad diversifierad eller stafflad avskrivning ger möjlighet att anpassa amorteringarna efter kundens önskemål. Detta är vanligt vid säsongsvariationer (om företaget har högre intäkter en del av året och sämre andra delar) eller då företaget vill anpassa sina kostnader efter bilens värdeutveckling. Leasegivaren minimerar eventuellt risktagande om leasingtagaren erlägger en stor betalning inledningsvis. Om metoden ska användas, krävs stora kunskaper om finansiering.

Tillbaka