Direktleasing

Avtal skrivs mellan leasetagare och leverantör, så att den senare vid avtalskrivning kan betraktas även som leasegivare. Ofta övertas avtalet senare av ett finansbolag.

Tillbaka