Differentierad milersättning

Differentierad milersättning är en modell som bygger på olika stor milersättning beroende på förarens årliga körsträcka i tjänsten. Syftet är alltså att ge föraren ersättning för sina faktiska kostnader för bilen. Ersättningsbeloppet är oftast avtagande med ökad körsträcka, eftersom förarens kapitalkostnad anses ge störst utslag vid kort körsträcka medan den rörliga kostnaden blir allt mer dominerande ju längre körsträckan är. Även det omvända förhållandet finns. En fördel är att föraren blir mer ersatt för sina faktiska kostnader än vid en rak ersättningsmodell. Nackdelar är att den är gammalmodig och harmonierar dåligt med dagens schabloniserade skattesystem och att flera olika ersättningsnivåer skapar merarbete på företaget.

Tillbaka