Diesel

Dieselbilar är utrustade med direktinsprutade turbomotorer, vilket gör bilarna mycket bränslesnåla. Ur miljösynpunkt har dieselbilarna både för- och nackdelar jämfört med bensinbilar. På dieselns pluskonto kan räknas att bilarnas bränsleförbrukning och avgasutsläpp är ganska konstanta oavsett hur bilen körs. Dieselbilens avgasutsläpp påverkas inte heller så mycket av kallstarter, eller av att bilen blir äldre. Bilarna har också lägre utsläpp av kolmonoxid (CO), men även moderna bensinbilar har så god rening för kolmonoxid att detta knappast är något problem längre. Eftersom bränsleförbrukningen är väsentligt lägre för dieselbilar än för bensinbilar är även koldioxidutsläppet mindre. Skillnaden är dock inte så stor som det kan se ut, eftersom en liter diesel leder till större koldioxidutsläpp än en liter bensin. Räknat per fordonskilometer är den genomsnittliga dieselbilens koldioxidutsläpp ungefär 20 procent lägre än från samma bil i bensinutförande. Därtill släpper dieselbilen ut 3-4 gånger mer försurande kväveoxider (NOx) och hela 10-15 gånger mer cancerframkallande partiklar än vad en bensinbil gör. Detta gör att dieselbilen är skadligare både för människors hälsa och för naturmiljön i stort. Att utsläppen av kväveoxider och partiklar är så mycket större från dieselbilar beror framförallt på att deras avgasrening inte är lika välutvecklad som bensinbilarnas. Till exempel har bilindustrin ännu inte tagit fram någon dieselkatalysator som biter på kväveoxidutsläppen.

Tillbaka