Deposition

Huvudprincipen är att leasingavgifter dras av från skulden i den takt de betalas. Det förekommer att leasetagaren betalar en första förhöjd leasingavgift, eller en depositionsavgift, när kontraktet tecknas. Skilj mellan dessa båda förskottsbetalningar. Depositionsavgiften är en fordran. Den är inte avdragsgill eftersom den inte är en kostnad. Depositionen betalas tillbaka när leasingavtalet upphör. Det är inte någon moms på depositionsavgiften.

Tillbaka