Delkasko

Delkasko är samlingsnamn för olika mindre försäkringar som slagits samman. Ett annat namn för dessa är halvförsäkring. Dessa olika försäkringar, som tillsammans bildar delkasko kan vara: - Brandförsäkring - Glasruteförsäkring - Maskinskadeförsäkring - Räddningsförsäkring - Rättsskydd - Stöldförsäkring Skillnader i villkoren mellan olika försäkringsbolag gör att en kaskoförsäkring inte täcker in samma saker på alla bolag. Brandförsäkring ersätter skador på bilen som uppkommit vid brand, blixtnedslag och explosioner. Självrisken kan reduceras om bilen utrustas med en godkänd brandsläckare. Glasruteförsäkring ersätter vindruta, sidoruta, eller bakruta som krossats eller genombrutits. Maskinskadeförsäkring skyddar försäkringstagaren vid skada på den maskinella utrustningen som motor och drivenheter. Begränsningar finns ofta för äldre bilar och för bilar som har körts en längre sträcka. Många försäkringsbolag avstår också från att maskinskadeförsäkra importerade bilar. Räddningsförsäkring gäller för ersättning vid transport av fordonet till (närmaste) verkstad efter haveri. I räddningsförsäkringen ingår också transport av person till sjukhus och hemtransport vid plötslig sjukdom eller olycksfall. Rättsskydd gäller ägaren, brukaren och föraren av bilen och innefattar ersättning till advokat/jurist och eventuella rättegångskostnader vid tvister avseende trafikskador, köp, försäljning och reparation av fordonet. Stöldförsäkring gäller för skador genom stöld och/eller tillgrepp och försök till liknande brott. Finns stöldlarm kan försäkring med reducerad självrisk lämnas.

Tillbaka