Debitering rörliga kostnader

Förutom den relativt fasta kostnad som finansieringen kan sägas vara, är ett antal löpande kostnader kopplade till bilinnehavet, till exempel bränsle, service och reparationer. I företagets bilpolicy bör anges hur dessa kostnader ska redovisas och betalas. Bränslet kan betalas med tankkort; service och reparationer med samlingsfakturor eller singelfakturor - bara för att nämna ett par exempel. För service, reparationer och andra rörliga kostnader kan företaget även förhandla sig till fast pris i form av service- och reparationsavtal. Fördelen med detta är uppenbar - företaget vet i förväg hur mycket det kostar att köra bilen ett visst antal mil. Viktigt i arbetet med policyn är att bestämma hur detta kostnadsflöde ska administreras och hanteras. Detta kan ske internt eller via ett externt hanteringsbolag, som inte sällan kan vara det samma som finansbolaget.

Tillbaka