DCS

Descent Control System, en teknik som automatiskt saktar ned fordonet i branta sluttningar så att du inte behöver trampa så hårt på bromsen.

Tillbaka