Contract hire

Detta är egentligen inte en renodlad finansieringsform utan snarare en funktionsleasing (långtidshyra), där leasegivaren ansvarar för bilens alla funktioner och leasetagaren endast erlägger den överenskomna hyran månadsvis. Contract hire är en engelsk lösning för hantering av företagsbilparker som tillämpats sedan 1958. Syftet med contract hire är att företagen ska slippa finansiera och administrera sina bilar, samtidigt som valet av bilmärke är fritt. I månadskostnaden ingår kostnader för nedskrivning, finansiering, skatt, försäkring, service, reparationer, administration och dylikt. Med andra ord allt utom drivmedels- och rengöringskostnader. Hyreskostnaden är fast under avtalstiden och efter avtalstidens utgång lämnas bilen åter till leasegivaren. Contract hire erbjuds från totalhantering av enstaka bilar till totalhantering av hela vagnparken, där leasetagaren lätt kan budgetera kostnaden för bilen eftersom denna är fast under hela löptiden. Ränteförändringar har heller ingen påverkan på månadskostnaden. Restvärdehanteringen är en del i tjänsten och kan garanteras av leasegivaren. Till fördelarna hör bl a en smidig hantering och att inga bilar står oanvända på grund av att föraren slutar. Däremot finns det ingen möjlighet att göra en handelsvinst vid avveckling, knowhow inom bolaget försvinner och närkontakten med den lokale bilhandlaren upphör.

Tillbaka