Company car

Company car är en kombination av bruksbil och buy out, där företaget köper ut förarens möjligheter att använda förmånsbil för privat körning och ersätter förmånsbilen med en bruksbil, som endast får användas i tjänsten. En sådan lösning är endast möjlig då föraren har ett begränsat behov av bilen i tjänsten. Då kan buy out kombineras med antingen poolbil eller egen bil i tjänsten mot milersättning. Detta är intressant när den årliga tjänstekörningen inte överstiger 500 till 600 mil. Med denna lösning vill företaget separera de två parternas bilbehov, antingen av ekonomiska eller av administrativa skäl, eller både och. Anledningen kan också vara att vid en policyförändring vill företaget minska bilinnehavet eller utjämna förutsättningarna för de olika förarna. Genom denna lösning kan företaget styra bilinnehavet mer än vid förmånsbil, som är till även för förarens privata körning, vilket kan ge lägre kostnader. Modellerna blir billigare och bilarna inte så överhängda med extrautrustning av lyxkaraktär, lull-lull.

Tillbaka