CMBS

CMBS, Collision Mitigation Brake System, är Hondas kollisionsminimerande bromssystem. CMBS varnar föraren inför en hotande kollision eller – när kollisionen inte går att undvika – minimerar krockenergin genom automatisk inbromsning.

Tillbaka