CMB

Colision Mitigating Braking - mäter avstånd till framförvarande fordon. Om säkerhetsavståndet underskrids minskas hastigheten automatiskt och i extrema fall kan nödbromsning aktiveras för att förhindra en kollision.

Tillbaka