Checklista

Här nedan följer en checklista på vad bilansvarige på företaget kan göra för att underlätta arbetet med körjournalerna. Om ni på företaget kan pricka av samtliga punkter på listan finns det förutsättningar för en korrekt hantering av körjournalerna: - Ge förarna rätt förutsättningar, exempelvis genom att dela ut bra körjournaler till samtliga förare med en enkel anvisning hur företaget vill att de ska fyllas i. - Minimikravet är att körjournalen ska innehålla följande uppgifter om varje tjänsteresa: datum, mätarställning vid resans början och slut, körsträckan, resans start och mål, besökt företag och person samt tidpunkten för avfärd respektive ankomst. - Gör kontinuerlig uppföljning, begär in körjournaler minst en gång i månaden. - Gå igenom körjournalerna innan de attesteras, då ansvaret hamnar på företaget istället för föraren. - Gör en rimlighetsbedömning av varje körjournal. Är det exempelvis rimligt att föraren kört 500 tjänstemil i juli månad, när han hade semester? Följ gärna upp tidigare körjournaler. - Kontrollera att beskattningen av privatkörningen stämmer överens med det faktiska antalet körda privatmil. Ofta saknas någon information i körjournalen som är viktig för beskattningen av bilförmånen. Ibland kan denna information finnas i någon annan dokumentation. Exempelvis kan uppgifter om tidig avfärd eller sen hemkomst återfinnas i ob-listan. Besökta personer och företag finns i orderblocket liksom datumangivelsen, och så vidare.

Tillbaka