Byte av bil

All avveckling av bil bör ske genom administrativt bilansvarig. Normalt avvecklas bilarna efter 36-48 månader, alternativt 9 000-12 000 mil, enligt avtal med leverantören. I policyn ska anges huruvida föraren äger rätt att köpa bilen efter avtalsperiodens slut.

Tillbaka