Buy out

Buy out är alternativ där föraren avstår från en förmånsbil i utbyte mot en högre lön. Föraren måste själv tillfredsställa sitt bilbehov. I många fall är en sådan lösning så pass fördelaktig att både förare och företag får en lägre totalkostnad än med förmånsbil. Genom höjd lön och slopad bilförmån ökar förarens köpkraft, samtidigt som företagets kostnader för bilen försvinner, eller åtminstone minskar rejält. Förarens valfrihet ökar också, genom att han antingen kan kompensera den förlorade förmånsbilen med en annan privatägd bil eller använda pengarna till något som han prioriterar högre än bilen. Ett mål med en buy out kan vara att lösningen är kostnadsneutral för företaget, ingen direkt inbesparing sker. Det går också att uppnå en lägre totalkostnad, om det är målet. Beräkningen av kompensationens storlek baseras på företagets merkostnad för den privata körningen med förmånsbilen. Denna kostnad kan baseras på en estimerad marginalkostnad. Till detta kan också läggas företagets sociala kostnader för bilförmånen. Från detta belopp ska räknas företagets eventuella kompensation genom löneavdrag. Några viktiga parametrar att ta hänsyn till vid värderingen av en buy out är: -Antal tjänstemil och övrigt behov av bilen i tjänsten -Parternas kostnad för befintlig lösning -Parternas kostnad vid alternativen egen bil i tjänst respektive bruksbil -Milersättningsnivå, vid kombination med egen bil i tjänst.

Tillbaka