Buller

Buller definieras som oönskat ljud. Buller mäts i decibel, dB. Decibel mäts i en så kallad logaritmisk skala, det innebär att ljudtrycket blir tio gånger starkare när det ökar med 10 decibel. 50 decibel innebär ett ljudtryck på 100 000, men 60 decibel innebär tio gånger högre tryck, alltså 1 000 000. Vägtrafik är den huvudsakliga källan till buller, både i tätorter och längs landsvägar. För anställda som kör bil i tjänsten är buller också en viktig arbetsmiljöfråga. Vid låga hastigheter är det ljudet från fordonens motorer som dominerar. Motorbullret från de allra flesta nya bilar ligger i intervallet 71 till 75 decibel. Vid hastigheter runt 40-50 kilometer i timmen och däröver dränks motorljudet av vindbrus samt buller från däck och vägbana. I dagsläget finns det lagkrav som anger den högsta tillåtna ljudnivån för bilmotorer. Däremot existerar ännu inga regler för däckbuller. På detta område är det troligen svårt för företaget att ställa några verkningsfulla krav.

Tillbaka