Budgetpropositionen

Budgetpropositionen är regeringens årliga förslag till statsbudget. I propositionen ingår en plan för statens finansiering och en redovisning av regeringens övergripande mål med budgeten. Propositionen innehåller också beräkningar av statens utgifter och inkomster samt ett förslag till hur regeringen vill fördela pengar för olika ändamål. Regeringen lämnar budgetpropositionen till riksdagen senast den 20 september varje år.

Tillbaka