Bränsleupphandling

Om företaget håller på att miljöanpassa bilparken bör vissa krav ställas också på bränsleleverantören. Till exempel kan bränsleföretagen ombes att visa vilket miljöarbete de bedriver, vilka miljöanpassade bränslen de säljer och vad dessa kostar. Även för bränsleleverantören bör det göras tydligt att företaget i framtiden kommer att tanka sina bilar med det mest miljöanpassade bränslet på marknaden. I upphandlingsavtalet med bränsleleverantören kan en klausul skrivas in, som säger att avtalet upphör att gälla om något annat bolag lanserar ett ännu bättre miljöanpassat bränsle, och den ursprungliga bränsleleverantören inte följer efter inom sex månader. På detta sätt påskyndas marknadsintroduktionen av exempelvis renare bränslekvaliteter.

Tillbaka