Bränsleförmån

Förutom förmånsskatten ska föraren betala en rörlig del, beroende på hans privatkörning. Föraren ska själv betala allt bränsle för förmånsbilen, lyder huvudregeln. Om föraren själv betalar bensinen får han göra ett avdrag för tjänstekörningen, alternativt ersätter företaget honom för detta. Det skattefria beloppet är 6,50 kr per mil för dieselbilar och 9,50 kronor per mil för övriga bränslen. Föraren måste inte själv betala bensinen, utan företaget kan stå för bränslekostnaden. Det kallas komplementsregeln eller kompletteringsregeln. Om företaget betalar bränslet får föraren inte någon kostnad för tjänstekörningen men måste skatta för 120 procent av värdet på privatkörningen.

Tillbaka